Salon Firmowy +48 18 547 69 60

PL | EN

ue

Tytuł: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Cel projektu: Dofinansowanie kapitału obrotowego, w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy


Wartość projektu: 424 471,80 PLN


Nr Umowy: POIR.03.04.00-12-0122/20


Planowane efekty:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)


Beneficjent:

Meble Bugajski Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Tarnowska 164 C NIP: 734-352-55-27

Meble Bugajski - Sklep e-sklep